Bestuursleden Dorpsbelangen Nieuw Roden

Bestuur en contact:

Voorzitter Piet Luursema telefoon 050 7853023

Secretaris Sia Jager telefoon 06 15425085

Penningmeester Bert Ensing telefoon 050 5019720

Evelien Hoogendoorn

 

 

Correspondentieadres : Sia Jager Hofwijck 28 9301XC Roden

 

 

Bestuursversterking

Wij zijn op zoek naar twee personen om ons bestuur te komen versterken.

Als u het leuk vindt om u in te zetten voor het woon- en leefplezier in ons dorp, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden, of contact zoeken via het mailadres :

info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl.