Loading...

Oude bogen Mr. de Vriesschool

Verbouw Mr. de Vriesschool Zoals u allen ongetwijfeld weet, wordt de Mr. de Vriesschool verbouwd tot 25 appartementen. Op de oude foto’s zijn nog heel duidelijk de mooie bogen boven de ramen zichtbaar. Helaas verdwijnen deze straks achter de gevel, ze zijn nu nog even zichtbaar. Niet alles kan bewaard blijven!

Lees verder

Mr. de Vriesschool

Ontwikkelingen Mr. de Vriesschool. Wat is er veel gebeurd in 4 weken tijd. De mannen werken met veel plezier aan dit project en dat zie je er ook aan af. Het is natuurlijk een geweldig gebouw met veel uitdaging. Ieder appartement krijgt nu al meer body, je kan duidelijk zien waar een slaapkamer, douche en […]

Lees verder

UItnodiging Gemeente Noordenveld

Uitnodiging dialoogavond Eigentijdse Noordenveldse Welstandsnota  De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een “Eigentijdse Noordenveldse  welstandsnota”. De welstandsnota bevat handvatten voor bouwwerken over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik en de gevelindeling.  Deze handvatten  kunnen voor u als inwoner van belang zijn voor eventuele bouwplannen en het aangezicht van uw dorp. Graag […]

Lees verder

Voortgang verbouw Mr. de Vriesschool

  Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verbouw van de Mr. de Vriesschool. In de afgelopen 2 maanden is er alweer veel veranderd. Er is veel isolatiemateriaal aangebracht, er zijn dakramen geplaatst en er is nu duidelijk te zien hoe de appartementen eruit komen te zien. Alle […]

Lees verder

Eindelijk invulling centrum locatie Nieuw Roden

Onlangs is door de ontwikkelaar Alleen Bouwzaken, namens Green Development, een nieuw schetsplan gepresenteerd voor een invulling van de centrum locatie te Nieuw-Roden, voorheen ook wel de Beuker locatie genoemd, met grondgebonden woningbouw. De centrum locatie, omsloten door de Dorpsstraat en de Beukenlaan, bestaat op dit moment enkel uit een braakliggend terrein dat wacht om […]

Lees verder

Kappen van bomen uitgesteld

De gemeente Noordenveld stelt het kappen uit van de fijnsparren die zijn geïnfecteerd met de letterzetter. Deze kever heeft bijna honderd bomen aangetast, waardoor een groot aantal fijnsparren al is afgestorven. Eind vorig jaar werd een quickscan, een soort snelle inventarisatie, uitgevoerd om te kijken of het vellen van de bomen niet in strijd is […]

Lees verder

Start verbouw Mr. de Vriesschool

Start verbouw Mr. de Vriesschool! De verbouwing is gestart! De 3 ondernemers die gezamenlijk de school hebben gekocht zijn op dit moment bezig om alles uit de schoollokalen te breken. Op de zolder zullen 10 appartementen komen en beneden nog eens 15. Aan de zuidkant zullen de eerste appartementen verschijnen, verwachting is dat deze over […]

Lees verder

De mannen van de begraafplaats in Nieuw-Roden

Nei-Roners: bedankt!”, dat is de boodschap van Rits Aalders uit Nieuw-Roden. Opnieuw werden de ‘jongens van de begraafplaats’ verrast door dorpsbewoners met kerstpakketten en een financiële gift. Ieder jaar verwennen inwoners de vrijwilligers in Nieuw-Roden als blijk van waardering voor hun werkzaamheden op de begraafplaats. Al jarenlang zorgen de mannen ervoor dat ‘het park’, want […]

Lees verder

Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig? December 2018  Op 3 december heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Jan Spiegelaar, Eddy Brandsma, Koos Kremer, Laurens Lukje en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.  Jaarvergadering Het bestuur […]

Lees verder

Bomenkap dorpsbos Nieuw Roden door aantasting kever.

De gemeente Noordenveld gaat bomen kappen in het dorpsbos van Nieuw-Roden. De bomenkap is nodig omdat veel naaldbomen in het bos zijn aangetast door een kever. Grote sterfte onder naaldbomen. De aantasting door de ‘letterzetter’ zorgt voor grote sterfte onder naaldbomen. Deze kever heeft kans gezien zich explosief te vermeerderen door de lange droge, warme […]

Lees verder