Nieuwsbrief oktober 2017

 

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig?

Oktober 2017

 

Op 16 oktober heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn (notulist). In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.

 

 

Gesprek met de wethouder;

In september hebben Piet en Sia een gesprek gehad met wethouder Kosters. Hierin kwam het volgende aan de orde:

 • Aan de Esweg kan begonnen worden met de bouw van woningen.
 • Het transformatorhuisje aan de Esweg wordt gebouwd. Piet zal goed in de gaten houden dat er voor de bewoners, van wie de schuttingen worden weggehaald, een goede oplossing komt.
 • Voor de oude Meester de Vriesschool wordt het bestemmingsplan aangepast. Dit kost tijd. We verwachten dat er in mei 2018 iets zal gebeuren. Het gebouw is gekocht door drie ondernemers die er appartementen in willen maken.
 • De centrumlocatie. De grond is eigendom van Green Development. Wethouder Kosters zal opnieuw contact met hen opnemen of er al plannen zijn. Ook zal hij vragen of ze iets aan de verwaarlozing kunnen doen. Het blijft een langdurige kwestie en een lelijke plek in ons dorp. Helaas kan de gemeente, en Dorpsbelangen hierin niet veel meer doen dan aandringen op een oplossing.
 • De visboer die altijd bij de Poiesz stond is daar verdwenen. Er is belangstelling van een andere visboer. Deze mag in november zijn viskar neerzetten.
 • De bouwplannen aan de Bisschopswijk zijn van de baan. Eerst maar bouwen aan de Esweg en bij de Meester de Vriesschool.
 • De verkeerssituatie van de Esweg en de Terheylsterweg baart zorgen. Er wordt te hard gereden en de verkeersstromen lopen niet veilig. Voor de Esweg zijn vergaande plannen om dit te verbeteren, voor de Terheylsterweg wordt een dergelijk plan nog gemaakt.

 Schouw;

Op 12 oktober hebben Bert en Sia met medewerkers van de gemeente een rondje door het dorp gelopen. Het volgende is aan bod gekomen:

 • De bloembakken in het centrum: er zit asbest in. Deze zijn van de voormalige handelsvereniging. Er wordt een oplossing gezocht.
 • Bossage achter de ijsbaan: een stuk moet nog gekapt worden. Zal dit najaar nog gebeuren.
 • Bij de Ereberglaan ontbreken enkele bomen. Er kunnen nog geen nieuwe bomen worden geplant, deze slaan dan niet aan omdat ze verdrongen worden door de bestaande grote bomen.
 • Greppel achter de Brinkstraat: wordt door Woonborg en de gemeente aangepakt.
 • Greppel aan de Poolswijk: wordt opnieuw bekeken of dit een schouwsloot is en hoe verder te handelen.
 • Bordje Ronalds veldje: er komt een nieuw bord, dit zal Dorpsbelangen financieren.

Plaatsnaamborden Nieuw-Roden;

Er komen nieuwe plaatsnaamborden waar de bebouwde kom begint. Op de borden komt te staan: Nieuw-Roden (met streepje dus) en eronder Nei-Roon.

Dorpspomp

Er zijn vergaande plannen om weer een dorpspomp te plaatsen op de Brink. De gemeente heeft hiervoor een subsidie beschikbaar en de rest kan gefinancierd worden door Dorpsbelangen.

Activiteitencommissie

Door bestaande en nieuwe enthousiaste leden is er een kinderdisco georganiseerd, waar zeer veel kinderen gedanst hebben. Binnenkort komt er een spooktocht en op 11 november is er weer een lampionnenkeuring.  Op 25 november verwachten wij de sint.

Nieuwe onderneming

In het pand van De Boer, waar voorheen Bakkerij van Esch zat, komt een bewegingszaak. Dorpsbelangen heet de nieuwe ondernemer van harte welkom.

 

 

Tevens willen wij u van harte uitnodigen voor onze jaarvergadering op 9 november in ’t Dörpshuus Nij Roon. Burgemeester Klaas Smid komt om kennis te maken met de inwoners van Nieuw Roden en om vragen te beantwoorden.

Aanvang 20.00 uur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *