Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 22 in Nieuw-Roden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden’ ter inzage wordt gelegd.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 wooneenheden in de voormalige Meester de Vriesschool, plaatselijk bekend Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden. De voormalige school zal intern worden verbouwd waardoor het schoolgebouw blijft behouden. Het concept richt zich op de doelgroepen starters, alleenstaanden en kleine huishoudens. Om het planvoornemen mogelijk te maken zal het ter plaatse geldende bestemmingsplan worden herzien.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 februari tot en met 14 maart ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2017BP069-ow01) en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiƫlebekendmakingen.nl, het Roder Journaal en de Krant.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC RODEN of via het e-mailadres van de gemeente Noordenveld: postbus@gemeentenoordenveld.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden’. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de heer C. Abma van het team Realisatie, telefoon 14 050.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *