Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig?
Februari 2018

Op 5 februari heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaresse), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken. Paul Brouwer heeft besloten zijn bestuursfunctie op te geven en Bert heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is.

Kerstbomen
De kerstbomen waren mooi en zijn inmiddels alweer afgebroken, door een aantal vrijwilligers. Dank jullie wel! We hebben besloten een wat solidere, aluminium constructie aan te schaffen zodat we in de komende jaren rond kerst weer bomen kunnen opzetten.

Trafo aan de Esweg
De trafo wordt bemalen met een dieselpomp. Dit maakt veel lawaai en sommige bewoners maakten zich zorgen over de verlaging van het grondwaterpeil door deze bemaling. De bemaling blijkt echter niet nodig en wordt gestopt. Daarnaast hadden een aantal omwonenden overlast van de bewakingsverlichting. Dit is ook opgelost, na heel veel moeite en heen-en-weer bellen. De trafo wordt rond week 16 opgeleverd, dan kan er ook beplanting rondom plaats vinden.

Meester de Vriesschool
De omwonenden willen graag dat er nu snel iets gaat gebeuren. Het gebouw staat inmiddels al jaren leeg. Het is gekocht door drie personen die er starterswoningen voor het sociale huursegment in willen maken. Hiervoor ligt een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente. Hoewel de woningen er veelbelovend uitzien, verbaast het ons dat er gesproken wordt over starterswoningen. Wij hadden begrepen dat er gemengde woningen in zouden komen, zowel voor starters als voor (alleenstaande) ouderen. Paul Colnot gaat in overleg met ons informeren hoe dit nu precies zit. Veel invloed kunnen wij waarschijnlijk niet uitoefenen, het is aan de eigenaars om over hun bezit te beslissen.

Dorpspomp
Er is inmiddels geboord. De put is nu afgekit. Nu kan er een pomp aangeschaft en geplaatst worden. Rits Aalders en Piet Luursema gaan zich hiermee bezig houden. Bij het boren bleek dat er nog een stel oude keien in de grond te liggen. Rits en Piet gaan bekijken of het mogelijk is om deze op te graven en rond de pomp weer neer te leggen.

Gaslek aan de Eikenlaan
Er was even paniek: er kwam gas uit de grond op de Eikenlaan, in de bocht bij de Poolswijk. Bewoners waren bang dat dit misschien te maken had met de gasopslag in Langelo. (het gasveld loopt ongeveer tot daar) Eneco kwam kijken en dacht eerst dat het geen aardgas was, later bleek het toch een lek aan een van hun leidingen. Het lek is inmiddels tijdelijk gedicht en gewerkt wordt aan een definitieve oplossing. De leidingen bleken aldaar nogal ingewikkeld te lopen, daarom heeft het wel even geduurd voor de oorzaak was gevonden.

Opschoondag 24 maart
Iedereen is van harte welkom om te komen helpen om het zwerfvuil in Nieuw-Roden op te ruimen. Binnenkort krijgt u de uitnodiging in de bus. In de toekomst willen we ook de school hier bij gaan betrekken.

Welkom aan nieuwe inwoners
Het idee is om een welkomstbrief te maken die we aan nieuwe inwoners van Nieuw-Roden geven. Hierin kan Dorpsbelangen zich voorstellen. Misschien de lokale ondernemers ook.

 

 

Bestuursversterking

Wij zijn op zoek naar twee personen om ons bestuur te komen versterken. Als u het leuk vindt om u in te zetten voor het woon- en leefplezier in ons dorp, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden, of contact zoeken via het mailadres :

info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl.

En kijkt u ook eens op onze facebookpagina.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *