Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig?

April 2018

Op 3 april heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd.

Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken. Paul Brouwer heeft besloten zijn bestuursfunctie op te geven en Bert heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar is.

 

 Op de agenda:

  • Elke maandagavond wandelen. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis.
  • 14, 15, 16 en 17 mei: wandelvierdaagse.
  • 13 juni: straat speelmiddag

Trafo aan de Esweg

De werkzaamheden zijn hervat. Zeer binnenkort wordt het trafohuisje opgeleverd en dan is ie dus klaar.

Meester de Vriesschool

Dorpsbelangen Nieuw-Roden heeft een zienswijze ingediend over het bestaande plan. De reden was dat er ineens gesproken werd over starterswoningen, terwijl het idee was dat ook ouderen hier zouden kunnen gaan wonen. De procedures hierover lopen nog en wachten we af. Overigens blijken er vleermuizen in de school te wonen, waardoor de start van de verbouw moet worden uitgesteld.

Dorpspomp

Rits Aalders heeft contact met het bedrijf dat de pomp gaat plaatsen. Dat zal nu snel gaan gebeuren.

Flyer Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Nieuw-Roden wil graag weten wat de wensen van de bewoners zijn met betrekking tot ons dorp. We denken erover om een flyer huis aan huis te verspreiden met eraan gekoppeld een korte vragenlijst.

Te hard rijden

Er leven zorgen over het te harde rijden in de 30-km zone in ons dorp. Een inwoner wil graag verkeer vertragende maatregelen en heeft hierover contact met de gemeente. Inmiddels is de snelheid een paar weken gemeten op de Poolswijk. We wachten de uitkomsten hiervan af en bekijken dan of we, met deze bewoner, verdere actie zullen ondernemen.

Esweg

Binnenkort zal er worden geheid. Er zijn overigens nog kavels beschikbaar.

Kapbeleid

Er zijn zorgen geuit over het kappen en onderhouden van groen in de gemeente. We hebben een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke personen van de gemeente om hun beleid aan ons te komen uitleggen.

Speeltoestellen Brinkbuurt

Vergeleken met omringende buurten staan er te weinig speeltoestellen in de Brinkbuurt. Sia heeft hierover contact gehad met de gemeente. Die vond dit ook wel en gaat kijken of er iets mogelijk is. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan.

Activiteitencommissie

De commissie is heel actief. Bij het paaseieren zoeken waren 75 kinderen. Drie kinderen wonnen een prijsje. Van 14 t/m17 mei is er de wandel4daagse en 13 juni een straat speelmiddag. Ook zijn er twee knutselmiddagen geweest voor kinderen. Er leven ideeën over een theatervoorstelling voor kinderen en een voor volwassenen, in het najaar. Er kan ook nog steeds op  maandagavond gewandeld worden. Om kwart voor 7 start een groepje wandelaars bij het Dorpshuis voor een wandeling van ongeveer een uur. Het tempo is rustig, iedereen mag meedoen, vooraf opgeven is niet nodig. De avonden worden weer langer en bewegen is heel gezond, dus sluit je aan bij dit mooie initiatief!

Overig;

De contributie (5 euro) wordt deze maand geïnd.

Rits Aalders is bezig om een kunstwerk op de begraafplaats te laten plaatsen.

 

Nieuwe Bestuursleden;

Wij zijn dus op zoek naar twee personen om ons bestuur te komen versterken. Als u het leuk vindt om u in te zetten voor het woon- en leef plezier in ons dorp, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden, of contact zoeken via de website (www.dorpsbelangen-nieuwroden.nl) of via Facebook.

 

 

Volgende vergadering: 22 mei, 20.00 uur, Dorpshuis Nieuw-Roden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *