Reconstructie Esweg Nieuw Roden

RECONSTRUCTIE ESWEG NIEUW-RODEN

Binnenkort starten de geplande werkzaamheden aan de Esweg.
WAT GAAT ER GEBEUREN?
Binnen de bebouwde kom zal de deklaag van de Esweg worden vervangen. Aan de beide zijden brengen we een zwarte strook aan met daarin een print van bestrating.
In het midden komt een deklaag van rood asfalt. De kruisingen met de Brinkstraat Noord en Zuid en de Berkenstraat zullen worden bestraat met een zwarte klinker.
Buiten de bebouwde kom verwijderen we een aantal bestaande drempels. Op drie locaties brengen we as-verspringingen aan. De kruisingen met de Hullenweg en Middendrift zullen we verhoogd aanbrengen en in rood asfalt uitvoeren. Op de rest van het wegdek brengen we een nieuwe laag aan.
Een deel van het asfalt op de Esweg en Berkenheuvel op de kruising met de Hoofdweg Roderesch breken we op en vervangen we door klinkers om daarmee de gelijkwaardigheid van de kruising te benadrukken.
WANNEER GAAT DIT GEBEUREN?
Om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden en de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten, voeren we het werk in gefaseerd uit.
In week 17 starten we aan de Esweg buiten de bebouwde kom en met reparatiewerkzaamheden aan de Hullenweg. Gedurende de werkzaamheden is het doorgaand verkeer gestremd en wordt het omgeleid. We zorgen ervoor dat de bewoners en de hulpdiensten de aanliggende woningen wel kunnen bereiken. Zo snel mogelijk brengen we het nieuwe asfalt weer aan zodat het verkeer weer kan passeren.
In week 17 starten we ook met de werkzaamheden binnen de kom. Ook hier streven we naar een werkwijze waarmee de stremming zo kort mogelijk duurt. Het freeswerk kost een dag . Daarna kan het verkeer er weer over. Tijdens het aanbrengen van het asfalt (zwarte stroken aan beide zijden) is de weg ook één dag afgesloten. De kruisingen met de Brinkstraat Noord en Zuid en Berkenstraat pakken we één voor één aan in de weken 20 t/m 22.
De kruising Hoofdweg Roderesch met Berkenheuvel en Esweg voeren we uit, ook op een wijze dat het verkeer zoveel mogelijk doorgang kan vinden.
Als laatste brengen we de bestratingsprint aan in de zwarte stroken asfalt binnen de kom en het rode asfalt en de weg-markeringen op de hele Esweg.
Het streven is om halverwege juni het totale werk uitgevoerd te hebben.
Uiteraard betreft dit een globale planning omdat de aannemer afhankelijk is van externe factoren waaronder het weer.
WIE GAAT HET WERK UITVOEREN?
De aannemer die voor ons het werk gaat uitvoeren is Schagen Infra. De uitvoerder is de heer B. Postema en hij is bereikbaar onder nummer 06-53148173.
De heer J. Plas zal het werk namens de afdeling Beheer van de gemeente Noordenveld gaan begeleiden. Hij is bereikbaar via het algemene nummer 14 050.
Met vragen, problemen en/of opmerkingen kunt u bij hen terecht.
WAT BETEKENT DIT VOOR U?
Wanneer de werkzaamheden voor uw inrit/straat uitgevoerd worden is het gedurende enige tijd helaas niet mogelijk om uw pand met de auto te bereiken. Wij streven er uiteraard naar om dit ongemak zo kort mogelijk te laten duren. De aannemer zal u hiervan op de hoogte stellen, voordat met de werkzaamheden voor uw inrit wordt gestart. Mocht u ervan verzekerd willen zijn te allen tijde met de auto weg te kunnen dan adviseren wij u om de auto buiten het werkterrein te parkeren.
Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor u overlast zullen veroorzaken. Wij zullen er echter alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. Desondanks vragen wij uw begrip voor de onvermijdelijke overlast die u zult ondervinden.
AFVALINZAMELING
U zult begrijpen dat ook de vuilnisauto op sommige momenten niet bij uw woning kan komen. U kunt uw container(s) op de gebruikelijke plaats zetten. De aannemer zorgt er dan voor dat uw container op een plaats komt te staan waar deze kan worden geleegd en dat deze wordt teruggeplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *