Nieuwsbrief juni 2018

Op 19 juni heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.

Wij zijn naarstig op zoek naar twee personen om ons bestuur te komen versterken. Als u het leuk vindt om u in te zetten voor het woon- en leefplezier in ons dorp, kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden, of contact zoeken via de website (www.dorpsbelangen-nieuwroden.nl) of via Facebook.

Trafo aan de Esweg
Er is toch wel wat lawaaioverlast. Een geluidsonderzoek volgt nog. Ook moet er nog meer omheining geplaatst worden.

Meester de Vriesschool
Wij blijven in gesprek met de drie kopers over een goed gebruik van het nieuwe gebouw. Er zijn positieve reacties geplaatst op onze Facebookpagina over de verbouw.

Dorpspomp
De pomp staat er. Het opgepompte water wordt al helderder. Na een tijdje kun je het drinken, al wordt niet 100% veiligheid in alle gevallen gegarandeerd. De pompcommissie wil werkt aan een ombouw om de pomp. Ze hebben gekeken naar de keien, die op ongeveer 20 cm diepte onder het gras blijken te liggen. De bedoeling is dat deze worden opgegraven en opnieuw, zichtbaar worden neergelegd bij de pomp. Dan nog een bankje erbij en dan…. Fijn genieten!

Te hard rijden
Op de Poolswijk blijkt door veel automobilisten te hard gereden te worden. De uitslagen van de metingen op de Eikenlaan zijn bij ons nog niet bekend. We vragen de gemeente wat er met deze uitslagen gaat gebeuren.

Esweg
Voor drie woningen is de fundering gestort. Het gaat langzaam, maar misschien heeft dit te maken met trage leveranties.

Kapbeleid
Na de zomer komt een gemeenteambtenaar uitleg geven over het kapbeleid. Dit schijnt aangepast te zijn.

Activiteitencommissie
Avondvierdaagse was een succes, 100 deelnemers. Wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Hierdoor is de straatspeeldag niet doorgegaan. Er is een fietstocht geweest, georganiseerd door Anneke Ensing en Rits Aalders. Rits heeft aangegeven niet nog een keer de fietstocht te organiseren. Misschien wil de activiteitencommissie dit overnemen, eventueel samen met De Kastelein?

Speeltoestellen op de Brink
Bewoners kunnen zelf een voorstel doen bij de gemeente. We gaan proberen via de school een groepje te vormen om dit te regelen.

Bloemrijke bermen
Er verdwijnen onrustbarend veel insecten uit de natuur. Om de insecten te helpen kunnen bermen minder vaak gemaaid worden of ingezaaid met bloemen of beplant worden met struikjes. We vragen na bij de gemeente wat het beleid is voor de groenstroken. Op sommige plekken zijn de struikjes en beplanting onlangs weggehaald terwijl bij de nieuwe bushaltes er juist weer beplanting wordt aangebracht.

Overig
Volgende vergadering: maandag 10 september, 19.30 uur, Dorpshuis Nieuw-Roden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *