Uitnodiging jaarvergadering donderdag 15 november

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE

Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Roden

15 november 2018
20.00 uur
In ’t Dörpshuus Nij Roon

A g e n d a
1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ledenvergadering 2017

4. Algemeen Jaarverslag 2017-2018

5. Financieel Verslag

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie
Aftredend Rika van der Molen

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden;
Aftredend Bert Ensing
Het bestuur heeft de volgende personen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur:
Koos Kremer
Jan Spiegelaar
Eddy Brandsma
Laurens Lukje
Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

9. Rondvraag

Pauze

Na de pauze volgt er een diapresentatie over Nieuw Roden. Presentatie is in handen van Jan van der Molen

Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *