Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw-Roden 2017-2018

Het bestuur bestond dit jaar uit:

  • Piet Luursema voorzitter
  • Bert Ensing penningmeester
  • Evelien Hoogendoorn
  • Sia Jager secretaris

Veilig Verkeer

In een commissie bestaande uit 6 personen, ouders die vertegenwoordigers zijn van De Poolster en Dorpsbelangen Roderesch en Dorpsbelangen Nieuw-Roden, is er in samenwerking met Arjan Hiemstra (Gemeente Noordenveld) een concept plan uitgewerkt die tot een veiliger fietsverkeer moest leiden wat tevens binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente valt. Ondertussen is de Esweg vanaf de Roderesch tot aan de Dorpsstraat opnieuw ingericht, een evaluatie zal in het najaar plaatsvinden. Datgene wat Dorpsbelangen voor ogen had, een veiliger fietsomgeving, is niet geheel uit de verf gekomen. Hopelijk komen er nog aanpassingen. Er zijn lichtmasten geplaatst aan de Esweg vanaf de nieuwe trafo tot aan het hondentrainveldje. Voor fietsers vinden wij de chicanes op dit moment onveilig. De kruisingen (Berkenstraat etc.) zijn niet verhoogd.

Mr. de Vriesschool

De Mr. de Vriesschool is eindelijk verkocht. Het wachten is nu op de juiste vergunningen voordat er gestart kan worden met de bouw. Dorpsbelangen heeft regelmatig contact met de 3 kopers van de school, en wij streven erna dat dit ook zo blijft. Het ontwerp is ondertussen gepresenteerd aan belangstellenden en onlangs is er nog een bijeenkomst geweest m.b.t. het buitenaanzicht.

Centrumlocatie

Dat er geen 2e supermarkt naar Nieuw-Roden zal komen is ondertussen bekend. Verder blijft het nog steeds onduidelijk wat Green Development van plan is met het terrein. Zoals eerder gecommuniceerd had Dorpsbelangen een plan ingeleverd voor wonen en winkels, maar Green Development wilde eerst nog zelfonderzoek doen. Het laatste nieuws wat ons via de gemeente heeft bereikt is dat de gemeente een voorstel heeft gedaan naar Green Development en dat daar het wachten op is. Wij blijven het actief volgen.

Wonen tegenover het Hertenkamp

Er zijn ondertussen 4 huizen in aanbouw, het bouwen gaat niet erg snel. Er hebben zich een aantal kopers teruggetrokken, dit zou volgens v/d Sluis geen problemen geven vanwege een wachtlijst van gegadigden voor een kavel. De straat waaraan de woningen staan, gaat Andries Turksemalaan heten. Ondertussen zijn de plaatsnaamborden, ook die aan de Esweg, vervangen door een nieuw bord met daarop Nieuw-Roden en Nei-Roon. 

Transformator

De trafo aan de Esweg is ondertussen geplaatst maar nog niet in werking. Dorpsbelangen heeft nogmaals bij de gemeente erop aangedrongen dat er goede beplanting moet komen om de trafo. In een gesprek met wethouder Kosters hebben wij er nogmaals op aangedrongen dat er voor de mensen waarvan de tuin grenst aan de trafo er een deugdelijke schutting wordt geplaatst. Dorpsbelangen blijft de ontwikkeling in de gaten houden.

 Begraafplaats

Op de begraafplaats in Nieuw-Roden, welke actief wordt onderhouden door vrijwilligers, is onlangs een monument geplaatst. Dit monument wat er nu al erg mooi uitziet, zal in de loop van de jaren, door weersomstandigheden, alleen maar mooier worden. In het monument wordt nog een replica van een urn, die gevonden is in de grafheuvels op het kerkhof, geplaatst.

Het kerkhof uitbreiden voor natuur-begraven, is door de gemeente positief benaderd, echter de uitwerking hiervan vergt langere tijd.

Daarnaast kwam de vraag of er mogelijkheid is tot dubbel begraven. In Nieuw-Roden wordt alleen enkel begraven. In Nieuw-Roden is het dubbel begraven i.v.m. de beschikbare ruimte niet nodig waardoor deze optie verder niet is onderzocht en niet is opgenomen in het beleid.

Schouw

De schouw is net deze week gehouden. Opnieuw is er aandacht gevraagd voor beplanting van nieuwe bomen aan de Beukenlaan en Ereberglaan. Ook is het maaibeleid weer aan de orde geweest. Wanneer u zelf iets constateert, b.v. een losse stoeptegel of een gevaarlijke tak, kunt u online via meldpunt leefomgeving een melding plaatsen. In de praktijk blijkt dat het probleem dan snel wordt opgepakt door de gemeente.

 Pompstraatje

De pomp is ondertussen geplaatst. Met de extreme warmte die we hadden in de afgelopen maanden, is er zelfs al door bewoners van de Brinkbuurt gebruik gemaakt van de pomp. De pomp wordt nog verder aangekleed. De keien die onder de grond lagen, zijn gevonden en we zijn aan het kijken of we ze weer aan de oppervlakte kunnen plaatsen. Tevens komt er nog een bankje te staan.

 Leefbaarheid in Nieuw-Roden

Woonborg voert nog steeds gesprekken met de bewoners van de Burg. Bloemersstraat. Er komen nieuwe woningen, 2 types geschikt voor klein en grotere gezinnen. Mogelijk worden de huizen anders gepositioneerd. Dus misschien overdwars i.p.v. recht.

Diverse activiteiten 

  • Opnieuw zijn er dit jaar door Rits Aalders en Anneke Ensing twee mooie fietstochten met opdrachten georganiseerd. De financiële opbrengst werd volgens traditie weer omgezet in bloembollen ter verfraaiing van het dorp. In de Eikenlaan is onlangs een straatveegochtend gehouden met de bewoners waarbij ook deze bloembollen zijn gepoot. Rits en Anneke hebben te kennen gegeven te stoppen met de organisatie van deze tochten. Dorpsbelangen kijkt hoe wij dit toch een vervolg kunnen blijven geven.
  • De activiteitencommissie van ons dorp heeft samen met een groot aantal vrijwilligers, het afgelopen jaar weer voor leuke activiteiten gezorgd. Naast de traditionele activiteiten zijn er ook nieuwe opgestart zoals een spooktocht en een GPS tocht voor kinderen van de basisschool. Dit jaar heeft Nieuw-Roden opnieuw deelgenomen aan de Landelijke Opschoondag. Deze wordt volgend jaar 23 maart gehouden. Wij hadden dit jaar wat minder vrijwilligers die mee hebben geholpen, hopelijk volgend jaar weer wat meer.
  • Visboer; vanaf 7 november vorig jaar staat er iedere dinsdag een viskraam in Nieuw-Roden, dankzij gezamenlijke inspanning van Poeisz supermarkten en Dorpsbelangen. Dit heeft veel inspanning gekost, maar het resultaat is daar. Naast de dinsdag staat de viskraam nu ook op zaterdag in Nieuw-Roden.
  • In de maand juli hebben wij huis aan huis een flyer verspreid met als doel nieuwe bestuursleden te werven en bekendheid te geven aan wat Dorpsbelangen zoal doet.
  • Dorpsbelangen heeft het verzoek aan de gemeente gedaan om het speelveldje in de Brinkbuurt vriendelijker aan te kleden en te voorzien van extra speeltoestellen. Het verzoek van de gemeente om hier ouders bij te betrekken, heeft vruchten afgeworpen. Op dit moment zijn er een aantal ouders bezig om te brainstormen over wat er eventueel veranderd zou kunnen worden.  

Dorpsbelangen kan wederom terugzien op een goed en actief verenigingsjaar en zal ook dit jaar weer zorgen voor een sfeervolle Kerstverlichting in ons dorp.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *