Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig? December 2018

 Op 3 december heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Jan Spiegelaar, Eddy Brandsma, Koos Kremer, Laurens Lukje en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.

 Jaarvergadering

Het bestuur is blij met de goede opkomst op de jaarvergadering.

Bestuursfuncties

De vier nieuwe bestuursleden worden van harte verwelkomd. Binnen het bestuur worden de functies verdeeld:

Voorzitter: Piet

Secretariaat: Sia

Penningmeester: Koos, reserve Sia

Afvaardiging naar het dorpshuis: Eddy

Vertegenwoordiging in het platform: Jan, reserve Laurens.

Terheyl

Er zijn plannen om het terrein dat eigendom is van Zuidersma, om te vormen tot een landgoed, met een bos, wandelpaden en 13 woningen. Het bedrijf van Zuidersma verdwijnt dan hier. Er komt een commissie om dit plan verder in te vullen. Namens Dorpsbelangen wil Jan hier zitting in nemen. Wij vinden het belangrijk dat de verkeerssituatie op de Terheylsterweg verbetert. Deze is nu erg (te) druk.

Burgemeester Bloemersstraat.

De woningen aan de BB-straat zijn verouderd. De meeste bewoners willen nieuwbouw en de bestaande situatie niet veranderen. Maar de gemeente ziet graag dat er meer woningen gebouwd gaan worden. Er is sprake van een impasse. Omdat Dorpsbelangen geen partij is, nemen wij hierin geen standpunt in.

Overlast Transformator

Een aantal afspraken wordt niet nagekomen. Een bewoner heeft geluidsoverlast in zijn tuin en ook in zijn woning. Hij heeft al verschillende acties ondernomen maar kreeg nul op het rekest. Als er geen verbetering komt op korte termijn, melden wij dit bij dhr Kosters. Deze heeft gezegd dat wij wat dit betreft bij hem terecht konden.

Brinkveldje

Er is een comité opgericht om het Brinkveld nog aantrekkelijker te kunnen maken. Aan bewoners van omliggende woningen zal naar hun ideeën en wensen gevraagd worden. Een bewoner heeft de wens aangegeven voor een hondenspeelveldje.

Esweg

Wij vragen de betrokken ambtenaar om een evaluatie van de vernieuwde Esweg. Hierin zijn nog geen vorderingen te melden.

Foetsiepad

Op het foetsiepad (bij het Chinees restaurant) is het op spitstijden erg druk. Mensen snijden nu af, door de heg van het Chinees restaurant heen en dan verder over de parkeerplaats van het restaurant. Het is niet mogelijk om hier een officiële route van te maken omdat het terrein eigendom is van het restaurant.

Bosbeheer

Vrij veel bomen zijn er slecht aan toe wegens de letterzetter (een soort kever). In januari zal er gekapt worden en herplant met andere bomen die beter bestand zijn tegen de letterzetter.

Kerstverlichting

Binnenkort zullen de kerstbomen weer geplaatst worden door vrijwilligers van Dorpsbelangen. Of er ook weer kaarsjes in de kerk komen hangt af van de bereikbaarheid van de eigenaar van de kerk.

Overig

Sia gaat na of en hoe we voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG).

De volgende vergadering willen we wethouder Ipema uitnodigen om kennis te maken en bij te praten. De volgende vergaderdatum hangt af van de beschikbaarheid van de wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *