Nieuwsbrief juni 2019

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig?

 

Op 17 juni heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaris), Koos Kremer (penningmeester), Jan Spiegelaar, Eddy Brandsma, Laurens Lukje en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken.

 Op de agenda

27 juni bijeenkomst Duurzaam Noordenveld

1 juli: wielerronde door het dorp.

Gasopslag in Langelo:

Menno Nienhuis van de gemeente Noordenveld heeft ons bijgepraat over de gasopslag in Langelo. Dit is het grootste gasopslagveld van Europa. Het gas wordt opgeslagen in een oud, bestaand gasveld met nog steeds 26 miljoen m3 van het oorspronkelijke gas erin. Dit gas blijft er ook in. In de zomer wordt gas uit Groningen het veld ingepompt, in de winter, als het koud is en de mensen hun kachel gaan stoken, wordt dit gas eruit gepompt. Hierdoor beweegt de bodem jaarlijks op en neer. In 2015 is besloten om flink meer gas dit veld in te pompen. Later is de maximale hoeveelheid iets naar beneden bijgesteld, maar nog steeds is de hoeveelheid gas die in de winter in het veld wordt gepompt hoger dan in vorige jaren.

Volgens verschillende instanties heeft deze grotere hoeveelheid gas niet meer gevolgen voor de bodem en de gebouwen dan voorheen. Toch zijn er bewoners die schade aan hun gebouwen opmerken en die dat wijten aan de gasopslag. De gemeente Noordenveld heeft haar best gedaan om Noordenveld onder de regeling van het Groninger protocol te laten vallen en dat is ook gelukt. Het houdt in dat bij schade de NAM zal moeten aantonen dat het niet door de gasopslag komt, in plaats van dat de bewoner moet aantonen dat de schade wel veroorzaakt is door de gasopslag. Dit maakt het ontvangen van een schadevergoeding een stuk makkelijker. (Al blijft het een moeizame weg en heel vervelend.) De gemeente kan niet zelf schade van burgers claimen bij de NAM. Als u schade heeft dan kunt u terecht op de website van de TCMG, www.schadedoormijnbouw.nl.

 Dorpsvisie/Kernwaarden:

Enkele jaren geleden is er een dorpsvisie opgemaakt. Deze willen wij graag herzien. Het gaat om hoe we willen dat het dorp Nieuw-Roden er in de toekomst uit gaat zien. Wat willen we aan woningbouw, verkeer, groen. Wat zijn nu en in de toekomst belangrijke waarden voor Nieuw-Roden. Wat maakt Nieuw-Roden een fijn dorp. Het is goed om een actuele dorpsvisie te hebben omdat we dan met elkaar weten welke kant het op moet met Nieuw-Roden en een consistent beleid kunnen voeren.

Om dit goed te doen, willen we contact leggen met de Hanzehogeschool. Wellicht zijn er studenten die hier hun afstudeerproject van kunnen maken. We denken aan een vragenlijst voor bewoners of interviews met bewoners en wellicht het opzetten van klankbordgroepen. Ter voorbereiding lezen de bestuursleden de dorpsvisies van Noordenveld en de RAS-dorpen door.

Noordenveldse Welstandsnota:

Er zijn ontwikkelingen op welstandsgebied. Tot nu toe was er een dienst Bouw- en Woningtoezicht die bepaalde of verbouwingen aan huizen werden toegestaan. Het kon gaan om de kleur van de kozijnen of het plaatsen van een dakkapel. Deze dienst wordt vervangen door de Welstandscommissie. Het is de bedoeling dat deze commissie niet met hele strakke richtlijnen werkt en ook breder kijkt. Het gaat om waar gebouwd mag worden, hoe de gebouwen eruit mogen zien, waar groenvoorzieningen  komen. Dit is allemaal nog niet helder en moet verder uitgedacht worden. Hiervoor organiseert de gemeente gespreksavonden om met bewoners van gedachten te wisselen.

Overigen:

De bushalte aan de Kastelenlaan wordt geschikt gemaakt om elektrisch rijdende bussen op te laden. Er komt plek voor 1 bus, de transformators worden op afstand geplaatst en wat verstopt.

Het kerkje is verkocht. Er komt een christelijke kinderopvangorganisatie in. De eigenaresse is bezig met aanpassen van het gebouw en de grond eromheen. De kerktoren blijft voorlopig en de klok kan geluid blijven worden.

Meer groen, wat gaan we doen: de gemeente wil graag meewerken aan een groenere leefomgeving. Hierbij kun je denken aan meer struiken i.p.v. grasvelden, stimuleren van groene daken en bijvoorbeeld regentonnen. Op 27 juni is hiervoor een informatieavond om 19.30 uur aan de Health Hub, 1e Energieweg 13 in Roden. Iedereen is welkom.

Koos en Piet hebben een inventarisatie gemaakt van de afvalbakken in Nieuw-Roden. Soms staan er teveel afvalbakken of staan ze op de verkeerde plek, zijn ze te klein of te groot. Koos en Piet hebben aangegeven waar goede plekken zijn voor de afvalbakken. De gemeente is van plan om bestaande afvalbakken te verplaatsen. Het is de bedoeling dat hondeneigenaren hier de poep van hun hond in deponeren zodat deze niet in het gras blijft liggen.

Volgende vergadering 2 september

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *