Bestuursleden Dorpsbelangen Nieuw Roden

Bestuur en contact:

Voorzitter Piet Luursema telefoon 050 7853023

Secretaris Jan Spiegelaar

Penningmeester Koos Kremer

Laurens Lukje

Eddy Brandsma

 

Correspondentieadres : Jan Spiegelaar Terheylsterweg 39, 9311 TA  Nieuw Roden

mail: info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl