Loading...

Plaatsnaambord in dialect

NEI-ROON Waar andere dorpen actiecomités nodig hebben om een plaatsnaambord tijdelijk in dialect om te toveren, lukt het Nieuw-Roden officieel. Het dorp heeft als eerste in Drenthe een plaatsnaambord met Drents onderschrift. Geschreven door Marjolein Knol Het initiatief komt van de dorpsbelangenvereniging van Nieuw-Roden. Doordat het dorp wordt uitgebreid met een nieuwe straat (de Turksemalaan), […]

Lees verder

Zaterdag 24 maart Nationale Opschoondag

Volgende week zaterdag (24 maart)is het de Nationale Opschoondag. Die dag staat in het teken om in eigen dorp of wijk gezamenlijk de rotzooi die langs de weg en in de perken ligt, op te ruimen. Het kost u maar een paar uurtjes, met een mooi resultaat! Doet u ook mee? We starten vanaf 9.15 […]

Lees verder

24 maart landelijke schoonmaakdag

Zaterdag 24 maart 2018 is de landelijke opschoondag. Dorpsbelangen Nieuw Roden is daarom voornemens om op zaterdag 24 maart een grote schoonmaakactie in het dorp te organiseren. We rekenen op veel actieve dorpsbewoners. Wat gaan we doen? Zwerfvuil opruimen. We gaan met een aantal ploegjes door het dorp om zwerfvuil op te ruimen. De gemeente […]

Lees verder

Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief – wat houdt ons bezig? Februari 2018 Op 5 februari heeft het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden vergaderd. Het bestuur bestaat uit Piet Luursema (voorzitter), Sia Jager (secretaresse), Bert Ensing (penningmeester) en Evelien Hoogendoorn. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er in de vergadering is besproken. Paul Brouwer heeft besloten zijn bestuursfunctie op te […]

Lees verder

Uit de Geschiedenis van Nieuw-Roden: Gedoe over een een nortonput

Door: Tjerk Karsijns Vergeefse slimheid van de toenmalige inwoners van Roderveld Vijf inwoners van Nieuw-Roden, in 1924 nog Roderveld, benaderden de gemeente Roden in dat jaar per brief met het verzoek in hun dorp een nortonput te laten slaan. Men maakte zich, geheel terecht, zorgen over de bluswatervoorziening. De inwoners, niet onbekend met de zuinigheid […]

Lees verder

Boren naar water voor de pomp die geplaatst zal worden aan het Pompstraatje

In samenwerking met de Gemeente werd het boren naar water voor de te in ere herstellen pomp aan het Pompstraatje tussen de beide Brinken in Nieuw-Roden opgestart . De Boormeester van het bedrijf Remon uit Marum , kon na ruim 2 uur boren het sein schoon water geven . Op een diepte van ca 20 […]

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 22 in Nieuw-Roden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden’ ter inzage wordt gelegd. Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 wooneenheden in de voormalige Meester de Vriesschool, plaatselijk bekend Dorpsstraat 22 te Nieuw-Roden. De voormalige school zal intern worden verbouwd waardoor het schoolgebouw blijft behouden. Het […]

Lees verder

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden 2016 – 2017

Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw Roden 2016-2017 Het bestuur bestond dit jaar uit: • Piet Luursema voorzitter • Bert Ensing penningmeester • Evelien Hoogendoorn • Sia Jager secretaris Dorpsbelangen kan wederom terugzien op een goed en actief verenigingsjaar. Veilig Verkeer De contacten met de gemeente voor de inrichting van veiliger schoolroutes van Roderesch (via de Esweg) naar […]

Lees verder

Uitstel aanpassingen Esweg Nieuw Roden

Roderesch / Nieuw Roden Op 18 april was er een bijeenkomst voor aanpassingen aan de Esweg tussen Nieuw Roden en Roderesch. De Esweg is een nieuwe schoolroute geworden sindsdien de scholen in Roderesch en Nieuw Roden samen zijn gegaan. Op de Esweg zijn momenteel geen goede fietsvoorzieningen en daarnaast wordt de toegestane snelheid regelmatig ernstig […]

Lees verder

Visboer Meun naar Nieuw Roden

Nieuw Roden Het is alweer enige tijd geleden dat er in Nieuw Roden een viskraam stond. Dankzij gezamenlijke inspanning van Poiesz supermarkten en Dorpsbelangen Nieuw Roden zal er met ingang van dinsdag 7 november weer een viskraam in het dorp staan. Visboer Meun van de Urker Vishandel “Het Vuurtje” zal iedere dinsdagochtend rond 10 uur […]

Lees verder