Beste inwoners van Nieuw-Roden, het bestuur van Dorpsbelangen wil graag in contact komen met nieuwe bestuursleden. Wij roepen iedereen op die dat wil om zich beschikbaar te stellen. Het huidige bestuur is niet meer voltallig en kan best wat hulp gebruiken vooral jonge mannen en vrouwen zijn van harte welkom. Door deze verjonging kan Dorpsbelangen voort blijven bestaan en zich nog meer kan richten op alle belangen voor Nieuw-Roden.

U kunt zich opgeven via Laurens Lukje telf 0651436553 of via mail info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl

Beste bewoners van de Brink en Beukenlaan,                                                       mei 2021                                                                                         

 

Wij als bestuur van Dorpsbelangen hebben al langere tijd de wens om de pomp in het zogenaamde pompstraatje een meer prominente plaats te geven. Ook willen we de pomp en het bankje beter toegankelijk maken en auto’s zoveel mogelijk uit het straatje weren. Na het realiseren van de mooie speeltuin door de werkgroep maakt dit de Brink in onze ogen helemaal af.

 

De gemeente heeft ons geholpen met het maken van een ontwerp. Om dit te kunnen realiseren kan Dorpsbelangen subsidie aanvragen bij het Dorpenfonds van de gemeente. In de bijlage vindt u het ontwerp en een aantal voorbeelden.

 

Wij vinden het vanuit Dorpsbelangen een leuk idee om dit zo te kunnen laten uitvoeren. Uiteraard is de stem van de omwonenden hierin bepalend. Als de reacties op dit idee positief zijn, dan kunnen we een subsidieaanvraag indienen.

Wij verzoeken u dan ook te reageren op deze brief, ook als u geen opmerkingen heeft.

 

Graag horen wij wat u van dit idee vindt via info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk…..   Ook als u meer uitleg wilt of andere suggesties hebt, kunt u bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer/adres.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. Wij informeren u per email over de uitkomst van deze uitvraag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Laurens Lukje

Secretaris Dorpsbelangen

info@dorpsbelangen-nieuwroden

0651436553