Projecten overzicht


Watergoten in de speeltuin of niet? Deel uw mening

Uit een mooi initiatief van omwonenden, dorpsgenoten en een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen is er een prachtige speeltuin, jeu de boules baan en een ontmoetingsplek gerealiseerd. Nu hebben we begrepen van de speeltuin commissie dat er destijds bezwaren waren tegen het plaatsen van watergoten. Wij vragen daarom uw mening. U kunt uw mening geven door de strook uit het document in te leveren of een e-mail te sturen aan info@dorpsbelangen-nieuwroden.nl.


Subsidieaanvraag verfraaiing Pompstraatje

Hier vindt u de bevestiging van de subsidieaanvraag op grond van de
Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven. Deze kunt u downloaden.